Huishoudelijke zaken

 

Schoolmelk
Via de school kunnen de kinderen zowel voor de ochtendpauze als het overblijven melk, chocolademelk of yoghurtdrank krijgen. Aan het begin van het schooljaar worden de formulieren hiervoor uitgedeeld. Betaling geschiedt per acceptgirokaart aan de Schoolmelkcentrale. Deelname aan de schoolmelkregeling kan elke drie maanden worden opgezegd, u dient dit echter wel tijdig aan de school door te geven. Na elke vakantie is er een of twee dagen geen schoolmelk in verband met de bevoorrading van de scholen.

Overblijven   
Verreweg de meerderheid van de kinderen op de Achtbaan blijft over. De helft van de pauze tussen de middag is bestemd voor het eten van de meegenomen boterhammen. Voor zover er plaats is kunnen lunchtrommels en drinkbekers worden opgeborgen in de koelkasten waar ook de schoolmelk staat. Wij zijn geen voorstander van het meenemen van snoep naar school.

Traktaties
Als de kinderen jarig zijn mogen ze in hun eigen groep trakteren. Wij verzoeken u om ‘verstandig’ te trakteren. Enerzijds in verband met het gebit maar ook omdat steeds meer kinderen allergisch zijn voor kleurstoffen en andere bestanddelen van snoep. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is het raadzaam even van tevoren met de leerkracht te overleggen om te voorkomen dat twee of meer kinderen tegelijk hun verjaardag in de klas vieren.

Gymnastiek
Tijdens de lessen kleutergymnastiek in het speellokaal lopen kinderen die op blote voeten meedoen, grotere risico’s dan hun ‘geschoeide’ medeleerlingen, zowel uit het oogpunt van hygiëne als wat betreft de veiligheid. Daarom adviseren wij u met klem te zorgen voor passende gymschoenen. In verband met de vloer van het speellokaal, verdienen zogenoemde ‘balletschoentjes’ veruit de voorkeur. Ook andere soepele schoenen met een dunne profielloze zool zijn toegestaan. Schoenen met veters en ‘echte’ gymschoenen zijn niet geschikt en slecht voor de vloer. De schoenen worden in het speellokaal bewaard en hoeven dus niet steeds te worden meegenomen. In verband daarmee is het wel raadzaam de naam van de leerling in beide schoenen aan te brengen. Vanaf groep 3 dragen de kinderen gymkleding en -schoenen.

Deze schoenen mogen alleen in de gymzalen worden gedragen. De kinderen nemen deze kleding zelf mee naar de gymzaal, liefst in een apart tasje. Deze kleren kunnen op school blijven maar mogen ook steeds mee naar huis worden genomen. Wij vragen u wel erop te letten dat kleding die op school blijft hangen regelmatig wordt gewassen. De tijden van de gymlessen worden aan het begin van het schooljaar in de nieuwsbrief en via de groepsmail bekend gemaakt.