Festiviteitenbijdrage

Scholen mogen een financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten of bijzondere festiviteiten die niet tot het normale lesprogramma behoren. De festiviteitenbijdrage (voorheen genaamd ouderbijdrage en schoolreis/schoolkamp) is niet verplicht. Echter, zonder betaling kan uw kind niet deelnemen aan een schoolreis of schoolkamp.

De school vindt het belangrijk dat alle kinderen aan deze onderwijssituaties mee doen. In de Achtbaan is het de ouderraad die de festiviteitenbijdrage vraagt, int en beheert. Ook is de organisatie van de festiviteiten voor een groot deel in handen van de ouderraad. Door het openbare karakter van de school zullen deze uiteenlopende festiviteiten altijd verdeeld worden gedragen. Om een zo eerlijke mogelijk financiële ondersteuning te waarborgen is vanaf schooljaar 2008/2009 gekozen voor één totaal dekkende bijdrage voor zowel de schoolreis of schoolkamp, als alle overige festiviteiten.

Schooljaar 2017-2018
Voor dit schooljaar is de festiviteitenbijdrage vastgesteld op €45. Dit is onderverdeeld in €27 voor het schoolreisje en €18 voor overige activiteiten.

Groep 0/instromers vanaf januari 2018
Omdat uw kind halverwege het jaar instroom vragen wij een bijdrage van minimaal €25 voor het schoolreisje. Meer betalen mag natuurlijk altijd.

Groep 3 t/m 6
Aan de ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 6 wordt gevraagd een bijdrage van €45 over te maken. Dit bedrag is onderverdeeld in €27 voor het schoolreisje en €18 voor overige activiteiten.

Groep 7 & 8
Aan de ouders van de kinderen in de groepen 7 & 8 wordt gevraagd een bedrag van €18 over te maken voor overige activiteiten. De bijdrage voor het schoolkamp is al betaald.

U kunt de festiviteitenbijdrage overmaken op:
NL 41RABO0152224424
t.n.v. Oudercommissie De Achtbaan Moordrecht
o.v.v. festiviteitenbijdrage 2017-2018 naam en groep(en) van uw kind(eren)

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de bijdrage te betalen, aarzel dan niet om contact op te nemen met directeur.

Gemeente Zuidplas
‘Bijdrage schoolgaande kinderen’

Ouders met kinderen van 4 t/m 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de regeling schoolgaande kinderen.
Indien u aan de voorwaarden voldoet (inkomensafhankelijk), dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van kinderen op school, voor het lidmaatschap van een vereniging, sportclub of zwemles.

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeentelijke balie van de afdeling Werk en Inkomen: dagelijks geopend van 10.00 – 12.00 uur in het Raadhuis van Nieuwerkerk a/d IJssel.
U kunt ook telefonisch contact opnemen, op werkdagen van 9.00 – 10.00 uur via tel. 0180-330300.

Bij de downloads onder het kopje “ouderraad” vindt u een flyer van de gemeente Zuidplas met meer informatie.