Hoofdluizen

Op de Achtbaan geldt een hoofdluisprotocol. Ieder kind is verplicht om gebruik te maken van een luizenzak.
Na iedere vakantie wordt gecontroleerd door de hoofdluisouders. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van het besmette kind telefonisch ingelicht door de leerkracht van hun kind. Er wordt een brief aan alle kinderen uit de groep meegegeven, waarin gemeld wordt dat er hoofdluis is gevonden in de groep en wat er thuis gedaan kan worden. Na circa 14 dagen vindt een hercontrole plaats om te controleren of de luizen inmiddels weg zijn bij het besmette kind en of er geen uitbraak heeft plaatsgevonden.

Ouders wordt verzocht om de school in te lichten als zij thuis bij hun kind hoofdluis ontdekken, zodat er op school een controle van de hele groep kan plaatsvinden.

Sinds een paar jaar adviseert de GGD om na het constateren van hoofdluis 14 dagen lang dagelijks te kammen met een luizen/netenkam. Kammen is het prettigst in nat haar. Daarnaast kan, indien gewenst, een hoofdluismiddel worden gebruikt, maar dit is niet noodzakelijk.

Waarom adviseert de GGD om 14 dagen te kammen?
• Neten komen na ca. 10 dagen uit.
• Bij kammen kam je niet alle neten eruit, wel alle luizen.
• Als je dagelijks 14 dagen kamt, kam je alle pasgeboren luizen uit, voordat ze nieuwe eitjes (neten) hebben kunnen leggen. Dit kunnen ze namelijk pas als ze 7-10 dagen oud zijn.

Houd dus altijd een periode van 14 dagen aan!! 

Als u meer wilt weten over hoofdluis of als u wilt zien hoe u het beste het haar van uw kind kunt kammen, kijkt u dan naar het volgende filmpje.

Ouders gevraagd!
U begrijpt dat voor de controles een grote groep ouders nodig is, die in korte tijd alle leerlingen kan controleren. We hebben op dit moment, door omstandigheden, te weinig ouders die helpen met controleren. We zoeken dan ook dringend ouders, met name uit de onderbouwgroepen, die ons kunnen helpen hierbij!  (U kunt, als u daar prijs op stelt, een training volgen bij de GGD.) U kunt zich als luizenouder opgeven bij onze coördinator Marlene Venant via: marlene@venant.nl