Schooltijden, vakanties & vrije dagen

De Achtbaan werkt met een vorm van continurooster. De kinderen eten met hun leerkracht en klasgenoten in de eigen klas. Ook wordt er tussen de middag buiten gespeeld, dit  onder toezicht van pleinwachtouders en twee leerkrachten.
Aan het overblijven zijn geen extra kosten verbonden!

Groepen 1 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur

Woensdag
8.30 – 12.30 uur

Groepen 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 12.15 uur
13.00 – 15.00 uur

Woensdag
8.30 – 12.30 uur

Om 8.30 uur gaat de eerste bel. Ouders kunnen gezamenlijk met hun kinderen naar de klassen.
Om 8.40 uur gaat de tweede bel. De ouders verlaten de school
Om 8.45 uur beginnen de lessen. 

Vakanties & vrije dagen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart
Paasweekend 30 maart t/m 2 april
Meivakantie 27 april t/m 11 mei (inclusief Koningsdag & Hemelvaart)
Pinksterweekend 21 mei
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus

Extra vrije dagen schooljaar 2017-2018 groepen 1-8
Maandag 11-09-2017 Team studiedag
Vrijdag 13-10-2017 Team studiedag
Woensdag 08-11-2017 Studiedag SGH
Dinsdag 05-12-2017 gr 1-4 vanaf 12.00 uur vrij; gr 5-8 vanaf 13.00 uur vrij
Vrijdag 22-12-2017
Vrijdag 23-02-2018
Dinsdag 03-04-2018 Studiedag SGH
Maandag 18-06-2018 Team studiedag, de kinderen zijn die dag wel op school
Vrijdag 13-07-2018

Vakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart
Paasweekend 19 t/m 22 april
Meivakantie 23 april t/m 3 mei (inclusief Koningsdag)
Hemelvaart 30 & 31 mei
Pinksteren 10 juni
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus

De extra vrije dagen worden z.s.m. bekend gemaakt.

vakantie