Rots & Water

Sinds 2015 geven wij Rots & Water lessen op de Achtbaan. Dit begon met het ondersteunen van groepen waar extra emotionele begeleiding nodig bleek te zijn. De positieve ervaring groeide en onze visie is dat het Rots & Water programma voor alle kinderen goed is! Zo zijn wij de lessen in 2016 in alle groepen aan gaan bieden, van groep 1 t/m groep 8.

Het team heeft in 2016 de 2-daagse Basisschool Schoolbreed training gevolgd bij Eric Kok van het Gadaku Instituut. Later nog een ‘opfris’ dag.
Anika de Jong mag zich sinds 2 juni 2016 Advanced trainer noemen en heeft de coördinatie over het Rots en Water programma binnen OBS de Achtbaan.

IMG-20170118-WA0009

Rots & Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes. Dat betekent dat we veel oefenen. Leren door te doen. Leren door te ervaren. Leren door te vallen en weer op te staan! Op die manier leer je veel over jezelf én over jezelf in relatie tot de ander.
Bij de Rots & Water training gebruiken we oefeningen die het lichaamsbewustzijn vergroten. Ook geven de oefeningen inzicht in emoties en gedrag. Dit geeft zelfreflectie, zelfbeheersing en ook zelfvertrouwen!
Er wordt veel gebruik gemaakt van de natuurlijke behoefte van kinderen om te bewegen. Rots & Water leert kinderen hoe je samen kunt werken en samen kunt leven. Het geeft kinderen inzicht in hun kwaliteiten en talenten en dit allemaal op een speelse manier.

We bootsen, door middel van gevarieerde spelvormen, situaties uit het dagelijks leven na zoals: het schoolplein oplopen, bij een groep kinderen gaan staan, vragen of je mee mag spelen, aangeven wat je niet leuk vindt, langs een bedreigende groep lopen, kwetsende opmerkingen negeren, iets over jezelf vertellen.
Het doel van Rots & Water is dat kinderen ontdekken wie ze willen zijn zonder zichzelf te verliezen. Zo kunnen ze vanuit kracht en rust verbinding maken met hun omgeving.

IMG-20170222-WA0005

De onderwerpen die in een Rots & Watertraining aan bod komen zijn onder andere:
* stevig staan, centreren, gronden en ademhaling
* het leren lezen van lichaamstaal
* het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen
* kiezen voor jezelf en je desnoods afsluiten van groepsdruk (de Rotskwaliteit)
* je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
* accepteren van elkaars verschillen
* zelfvertrouwen
* (her)ontdekken van je eigen kwaliteiten en die van je klasgenoten
* zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen)
* zelfbeheersing.

Een Rots en Watertraining schept een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaam, hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en die van anderen.
De training vergt concentratie en inzet. Werken aan jezelf gaat nu eenmaal niet vanzelf. In de klas zullen de kinderen door de groepsleerkracht herinnerd worden aan de oefeningen van de training. Naast de training van Anika geven de groepsleerkrachten zelf ook lessen.

Elk schooljaar organiseren wij een speciale ouderavond over de Rots & Water training bij ons op school. U kunt dan kennismaken met het programma.
Daarnaast kunt u aan de groepsleerkracht altijd vragen wanneer uw kind(eren) op woensdag een les krijgt, zodat u eens mee kunt kijken en mee kunt doen!

Wilt u meer weten over Rots & Water, kijkt u dan op de site www.rotsenwater.nl Hier zijn ook interessante filmpjes te vinden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met juf Anika; a.dejong@deachtbaan.com

Het foto-album van Rots & Water wordt regelmatig aangevuld!

R&W