Nieuwsbrief

Achtbaannieuws
De Achtbaan streeft ernaar om tweewekelijks een nieuwsbrief uit te brengen om iedereen op de hoogte te houden van het wel en wee van de school, de leerlingen en het team.

Vanaf schooljaar 2011-2012 verspreiden wij de nieuwsbrieven alleen nog maar digitaal (tenzij u aangeeft dat u geen beschikking heeft over een computer en/of e-mail).

Ook mensen die vanaf de zijlijn betrokken zijn bij de Achtbaan kunnen het digitale Achtbaannieuws ontvangen. Inschrijven voor het digitale Achtbaannieuws kan door een mailtje te sturen naar: b.dezeeuw@deachtbaan.com
Graag willen we van u weten wat uw relatie is tot de school. Bijvoorbeeld: mijn kleinkinderen zitten op de Achtbaan, ik ben buurtbewoner en ben geïnteresseerd in de school, o.i.d. Vermeld dit in het inschrijfmailtje.
Uitschrijven kan natuurlijk ook. Hiervoor stuurt u ook een mailtje naar het bovengenoemde adres, met daarin vermeld dat u wilt uitschrijven.

Bent u al ingeschreven en verandert uw e-mailadres, dan stellen we het op prijs als u dit doorgeeft op het volgende adres: b.dezeeuw@deachtbaan.com

Alle edities van het lopende jaar vindt u in de downloads